Maakt werk van uw conflict

Mediation bij arbeidsconflicten en zakelijke geschillen

Mediation bij arbeidsconflicten bespaart u veel tijd, energie, geld en productiviteit. Wat uw rol in het conflict ook is – werkgever, werknemer, bedrijfsarts of personeelsconsulent – iedereen kan de eerste stap tot mediation zetten. Als MfN-registermediator begeleid ik de gesprekken om uw conflict op te lossen.

Mediation binnen uw bedrijf

arbeidsmediationHeeft u een conflict met een zakelijk partner, zoekt u advies bij re-integratie van een zieke werknemer in het arbeidsproces of wilt u een dienstverband op eerlijke wijze beëindigen? Kies dan voor zakelijke mediation. Ik ben registermediator en zie er op toe dat u goed geïnformeerd en weloverwogen tot een oplossing komt.

Voordat we met mediation beginnen, leggen we afspraken vast in een overeenkomst. Zo weet u van tevoren tegen welk uurtarief ik factureer en ontvangt u aan het eind van het traject een specificatie van de daadwerkelijk bestede uren. Wanneer u een groter bedrijf of verzekeraar vertegenwoordigt en vaker in aanraking komt met zaken die zich lenen voor bemiddeling, kan mediation structureel deel uitmaken van uw dienstverlening.

Zoekt u eenmalig begeleiding van een zakelijk mediator of wilt u vaker gebruikmaken van onze kennis?

Re-integratiemediation

Bij ruim 80% van de arbeidsconflicten waarin ik bemiddel, speelt ziekteverzuim een rol. Wanneer mediation in geval van ziekteverzuim wordt ingezet, begeleid ik de partijen naar re-integratie van de werknemer.

In het proces van mediation komt er duidelijkheid over de situatie, worden zaken benoemd, en wordt voorkomen dat het conflict volledig uit de hand loopt of de relatie voorgoed wordt verstoord. Zo beantwoorden we samen vragen als:

  • wat zijn de belangen van beide partijen?
  • welk beeld komt hieruit naar voren?
  • wat zijn in deze situatie de mogelijke opties?

Mediation is een beproefd middel om tot een oplossing te komen die partijen zelf kiezen. Tijdens de mediation worden er concrete afspraken gemaakt voor de toekomst en deze worden vastgelegd in een overeenkomst.

Soms merk ik tijdens de mediation dat partijen geen mogelijkheid meer zien tot samenwerking. In dat geval zullen we een exit-traject starten, waarbij we afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband.

Exit-mediation

Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Als registermediator help ik partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk leggen we de afspraken vast in een beëindigingovereenkomst, die werkgever en werknemer ondertekenen.

Een ontslagprocedure bij de kantonrechter is kostbaar en tijdrovend, en de uitkomst is vaak onvoorspelbaar. In een exit-mediaton kunnen partijen snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk tot een voor beiden acceptabele oplossing komen en daarmee veel kosten besparen.